מסלול פסגה 2023

מסלול "פסגה" הוא מסלול עתודה אקדמי לאחים ואחיות המעניק לבוגריו תואר ראשון ותעודת הסמכה מטעם משרד הבריאות.
המסלול מעניק לבוגריו מקצוע לחיים עם יכולת התפתחות מקצועית, ושירות צבאי מעניין ומאתגר.
יתרה מכך, השירות כאחים ואחיות בצבא מקנה סמכויות ויכולת קבלת החלטות עצמאית ייחודית לצה"ל.
השירות הצבאי כאח או אחות הינו בתפקידי מפתח בחיל הרפואה תוך הקניית ניסיון מקצועי וניהולי.
מסלול שמתחיל קריירה שיש בה אקשן וריגוש, לצד תחושת השליחות והסיפוק שיש בהצלת חיים.

מה כולל המסלול שלנו?

תואר ראשון ותעודת הסמכה לאח/ות מטעם משרד הבריאות.

מסלול לימודים מקוצר - 3 שנים, במקום 4 שנים במסלול האקדמי הרגיל.

מימון מלא של שכר הלימוד והמעונות.

ליווי צמוד של נציגים מטעם חיל הרפואה ומערך האחים והאחיות בצה"ל.

שירות קבע מקוצר - שנה וחצי בלבד, במקום 3 שנים ברוב מסלולי העתודה.

שילוב תכנים צבאיים וסיורים בתכנית הלימודים.

לימודים בכיתות ייעודיות לעתודאים ובכיתות משותפות עם המסלול האקדמי הרגיל לסירוגין - גיבוש וחיי חברה.

תפקידים בצה"ל

תפקידי שדה - אחים/אחיות גדודיים - לאחר פיילוט שבוצע בשנים האחרונות, חיל הרפואה שואף לשלב מספר רב של אחים ואחיות בתחילת דרכם בתפקידי שדה בגדודים. נוכחות של אח/ות בגדוד משפרת משמעותית את השירות הרפואי הניתן ללוחמים, ומהווה עבור האח/ות תפקיד קליני ראשוני משמעותי המקנה נסיון מקצועי רב וחווית שירות ייחודית.

תפקידים קליניים ראשוניים בבסיסי-אימון חטיבתיים ומרפאות רפואה ראשונית בבסיסים אחרים.

רפואה שניונית - מרפאות לרפואת מומחים.

רפואה שלישונית - תפקידים בבתי-חולים כחלק ממערך ר"מ 2.

רפואה תעסוקתית.

תפקידי פיקוד והדרכה, לדוגמה תפקיד אח-הדרכה וסגן-מ"פ בביה"ס לרפואה צבאית (בה"ד 10).

תפקידים ניהוליים במטה חיל-הרפואה, פיקוד העורף, מרפאות ברחבי הארץ ועוד.

פיתוח מקצועי ופיקודי

הכשרות מקצועיות – קורסים על-בסיסיים – לאחרונה, ישנה אפשרות ללמוד קורס על-בסיסי בתחום הרפואה הראשונית טרם החזרה לשירות, לסטודנטים/ות המיועדים/ות לשרת בגדודים. ישנה אפשרות ללמוד קורסים על-בסיסיים אחרים בהמשך השירות.

תואר שני.

מחקר.

פיתוח מקצועי ופיקודי אחר.

נתוני קבלה

נתוני איכות הנדרשים מכל מועמד לעתודה האקדמית

ציון פסיכומטרי וממוצע ציוני בגרויות התואמים את דרישות האוניברסיטה.

מיונים אישיותיים.

ראיון קבלה.

איך נרשמים?

נכנסים לאתר מתגייסים- הרשמה לעתודה אקדמית- לבחור ״סיעוד״ בעדיפות ראשונה.